HỖ TRỢ

Để được hỗ trợ thêm về DDCI, xin vui lòng liên lạc với các số điện thoại hoặc email sau:

Các vấn đề liên quan tới phương pháp luận, nội dung phiếu điều tra, câu hỏi trong phiếu điều tra, chỉ số, chỉ số thành phần, các thuật ngữ và nội dung về DDCI:

     Điện thoại: 091 654 8366
     Email: contact@economica.vn

Các vấn đề  liên quan tới kỹ thuật, phần mềm, truy cập vào tài khoản của điều tra viên, tài khoản cán bộ xử lý số liệu, và quá trình mã hóa số liệu, nhập liệu trên phần mềm trực tuyến, xử lý số liệu trên phần mềm trực tuyến:

     Điện thoại: 090 142 6788
     Email: info@orientsoft.vn

Các điều tra viên, cán bộ mã hóa số liệu, cán bộ nhập liệu cũng có thể tải ứng dụng (app) DDCI từ Google Play hoặc Apple App Store, cài đặt trên máy tính bảng  và điện thoại thông mình, và sử dụng tài khoản truy cập đã được cấp để thực hiện điều tra tại hiện trường hoặc để mã hóa, nhập liệu từ điện thoại thông minh hoặc từ máy tính bảng.