Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Báo cáo Tóm tắt: DDCI Sơn La 2019 15/04/2020 Báo cáo
2 Executive Summary: DDCI Son La 2019 14/04/2020 Báo cáo
3 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 03/01/2020 Tài liệu Tham khảo
4 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
5 Kinh nghiệm Xây dựng Bộ Chỉ số DDCI 14/11/2019 Báo cáo
6 KH 196/KH-UBND: Triển khai DDCI Sơn La 2019 11/09/2019 Văn bản/Quy định