BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH
BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH

Kết quả chỉ số Năng lực Cạnh tranh Cấp Huyện và Sở, ngành (DDCI) của Sơn La được thể hiện chi tiết tại www.sokehoachdautu.sonla.gov.vn    

Hồ Sơ DDCI Theo năm
Cảm nhận về môi trường kinh doanh tại tỉnh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
DDCI Huyện, Thị, Thành phố
DDCI Sở, Ban, Ngành