BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH
BẢN ĐỒ DDCI TRỰC TUYẾN CỦA TỈNH

DDCI 2019 của tỉnh đang trong quá trình triển khai thực hiện. Kết quả và dữ liệu về DDCI của tỉnh có thể được chia sẻ sau khi UBND tỉnh phê duyệt và công bố kết quả.

Hồ Sơ DDCI Theo năm
Cảm nhận về môi trường kinh doanh tại tỉnh
  • Cảm nhận của khu vực hộ kinh doanh
  • Cảm nhận của khu vực doanh nghiệp/ HTX
DDCI Huyện, Thị, Thành phố
DDCI Sở, Ban, Ngành